Sarah Tiainen

336957 10150289351509487 8382613 o

Sarah Tiainen

Jag är pastor inom Finlands svenska metodistkyrka och jobbar i metodistförsamlingarna i Jakobstad och Karleby. Jag är gift med Tomas och är mamma till Theo och Nikolai. Jag är också sångare och sjunger bl.a. i gospelgruppen Mrs Bighill Singers.

Förutom sång och musik så är jag intresserad av ledarskapsfrågor och tar del i olika typer av ledarskapsutbildningar alltid när jag kan. Bill Hybels, pastor i Willow Creek i USA, har sagt följande om kyrka och församling: "Den lokala församlingen är världens hopp när den fungerar som den ska." Det är min passion, att se levande och fungerande församlingar som kan förmedla hoppet om Jesu kärlek till en värld i nöd.

Gå tillbaka till listan