Dödssynderna

Hej! Jag kom av någon anledning att titta på de sju dödssynderna, och de var ungefär dem jag mindes, men mina tankar for iväg, o det föreföll mig plötsligt så märkligt att "ondska" inte anses vara en dödssynd. Är jag helt ute o cyklar, eller vad säger du? Vänliga hälsningar Barbro Svedberg
Visa hela frågan och svaret

Barbro Svedberg frågar:

Hej! Jag kom av någon anledning att titta på de sju dödssynderna, och de var ungefär dem jag mindes, men mina tankar for iväg, o det föreföll mig plötsligt så märkligt att "ondska" inte anses vara en dödssynd. Är jag helt ute o cyklar, eller vad säger du?
Vänliga hälsningar
Barbro Svedberg

Hans Boije svarar:

Hej  tack för din fråga.

Jag tänker väl att ondska, är dels å ena sidan den onda kraften utanför oss konkret djävulen och  å ena sidan arvsynden dvs det onda  i oss.

Jesus säger ju på ett ställe (Mark 7:21..   Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. 23Allt detta onda kommer inifrån.

Ondskan är så att säga alla syndernas orsak som för med sig konkretare synder. Även om jesu lista innehåller både onda tankar och ondsak så blir det ju litet odefinierat och de sju dödssynderna betydligt mer konkreta som nog delvis är egenskaper, girighet t.ex. men som ändå oftast kan hänföras till någon konkret handling (eller icke handlingar som lättja och likgiltighet).

Jag tänker mig att påven ville vara litet mera konkret och tänker vi på bekännelse, bot och bättring så kan man ju hantera det för enskilda handlingar som de sju dödssynderna tar sig uttryck i men med allmänna begrepp som ondska och onda tankar blir det värre. Å andra sidan är ju dödsynderna närmast egenskaper och jämför vi med Jesu lista så finns där ju också enskilda konkreta handlingar som mord, äktenskapsbrott och förtal så kanske påven hade något resonemang kring egenskaper då han gjorde listan. och då är ju ondska igen litet för brett och de mer konkreta dödssynderna något vi tydligare kan uppleva i oss själva.

 

Luthers djupaste tanke och vår kyrkas förståelse är att vi alla behöver Guds nåd. Eftersom vi är onda i vårt intre så hjälper inte bot coh bättring utan bara Kristi nåd och förlåtelse och vi tala inte om dödssynderna på något speciellt sätt även om vi naturligtvis ser den egenskapslistan som uttryck för synden som bor i oss (som Paulus säger)  

Det enda som bibeln nämner som inte kan förlåtas och i den mening är en verklig dödssynd - dvs leder till döden - är synd mot den helige Ande - vad det är är en annan och knepigare fråga. Ingen av de sju dödsynderna, eller någon annan i Jesu lista leder ju till döden i den meningen att de inte kunde förlåtas - men all synd är dödssynd om den inte bärs fram till Jesus och hans förlåtelse.

 

Ur Wuikipedia, som du säkert tittat på
Dödssynderna finns inte uppräknade i Bibeln, utan det var påve Gregorius I som utarbetade den nuvarande listan:[2]

Högmod/stolthet (superbia)
Girighet (avaritia)
Vällust/lust/otukt (luxuria)[3][2]
Avund (invidia)
Frosseri (gula)
Vrede (ira)
Lättja/Likgiltighet (acedia)[3]

  Med vänlig Hälsning  Hans Boije

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar