Fängelsestraff

Är fängelsestraff rätt eller fel?
Visa hela frågan och svaret

Iina frågar:

Är fängelsestraff rätt eller fel?

Ann-Sofi Storbacka svarar:

ann sofi storbacka

Hej Iina,

Din fråga är mycket kort och därför svår att besvara. På Justitieministeriets webbplats finns beskrivet hur man i Finland tänker om straff, alltså vilken kriminalpolitik man har i vårt land. I grunden handlar det om sätt att förebygga brott och minska skadeverkningarna av brottslighet. Man ser också att det är viktigt att den som begår brott ska kunna ställas till svars för sina brott och att rättssystemet är så rättvist som möjligt. Det finns flera olika slag av straff - ovillkorligt fängelsestraff är ett av dem.

Jag hoppas att du har nytta av den här informationen om grundprinciperna kring brott och straff i Finland. Själv tänker jag att det är viktigt att hålla fast vid ett så rättvist rättssystem som möjligt.

Det finns flera motiveringar till varför man använder fängelsestraff. En av dem handlar om att ett allvarligt brott ska ha konsekvenser. En annan tanke med fängelsestraff är att ge den som har begått ett brott en möjlighet att bearbeta det som har hänt. En tredje är att förhindra möjligheterna till att begå flera brott.

Jag hoppas att du har nytta av mitt svar.

 

Ann-Sofi

 

 

 

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar