Frågå angående andra moseboken 31:15

Besvarad: 20.05.2019
2 Mos 31:15 står det "Sex da­gar får ar­be­te utföras, men på den sjun­de da­gen är det sab­bat, en sab­bats­vi­la hel­gad åt Her­ren. Var och en som utför något ar­be­te på sab­bats­da­gen skall straf­fas med döden." Hur skall detta tolkas? Mvh, Oscar
Visa hela frågan och svaret

Oscar frågar:

2 Mos 31:15 står det "Sex da­gar får ar­be­te utföras, men på den sjun­de da­gen är det sab­bat, en sab­bats­vi­la hel­gad åt Her­ren. Var och en som utför något ar­be­te på sab­bats­da­gen skall straf­fas med döden."

Hur skall detta tolkas?

Mvh,

Oscar

Anders Lindström svarar:

AndersLindstrom3

Hej Oscar!

 

Vi rör oss i Gamla testamentet som alltid bör tolkas utifrån sin egna förutsättningar. Bibelordet lyfter fram vikten av vilan för människan. Hotet om dödstraff kan närmast ses som ett uttryck för att påbudet är viktigt. Vad vi vet har denna lag inte tillämpats på det sättet bibelordet ger uttryck för. Ganska snart kom det tillämpningsdirektiv för vad man akn göra och vad man inte kan göra på sabbaten, den stränga ordalydelsen luckrades alltså upp.

 

Mvh

Anders

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar