frågor

Besvarad: 30.04.2019
hej Vad finns det som är lika inom alla olika inriktningar i kristendomen Hur växte religionen till att idag vara världens största. Hur får kristendomen sin urkund?
Visa hela frågan och svaret

gottepotte frågar:

hej
Vad finns det som är lika inom alla olika inriktningar i kristendomen
Hur växte religionen till att idag vara världens största.
Hur får kristendomen sin urkund?

Hans Boije svarar:

Som kristna samfund brukar räknas de som omfattar den apostoliska trosbekännelsen (dvs den vanliga trosbekännelsen - se nedan) 

I den ser du vad som är det viktigaste i tron och framför allt är det Jesus död och uppståndelse och syndernas förlåtelse och evigt liv som vi kan få genom tron som är det viktigaste. Kristna samfund har också annat som förenar. Kristen blir man genom dop (även om vissa frikyrkor inte döper barn som de stora kyrkorna gör så år det genom dopet man blir kristen i alla kyrkor. Alla firar också nattvard.  Sen finns det olia traditioner kring hur man firar gudstjänst och andra praktiska ting Det finns också olika betoningar kring olika lärofrågor men det centrala Jesu död och uppståndelse omfatar alla.

kristendomen har vuxit, och växer fortafande kraftigt i sen s.k. tredje världen, genom att kristna berättat om sin sin tro för andra som blivit intresserade och sen i något skede själva fått möta Jesus och kommit till tro .Så går det vidare från man till man i allt större cirklar. I gamla tider var samhällena mcyket auktoritära och då någon ledare blev kristen kunde hela samhällen följa efter åtminstone till namnet. Då 300-t gjorde kejsaren Konstantinus, som kommit till tro kristendomen till statsreligion i det romeerska samhälle och tillväxten fick skjuts av det och allt fler incdivider fick en personlig tro.
Missionärer som fört ut kristendomen litet längre bort har alltid funnits - den första kan man säga att aposteln Paulus var. Från Norden började man skicka ut missionärer för ca 150-år sen och som ett resultat av den verksamheten (även andra länders missinärer som t.ex. från Tyskland) har kristendomen vuxit kraftigt i Afrika. Den växer fortfarande kraftigt men nu som ett resultat att kyrkorna som bildats där missionerar i sina egna länder..

Typiskt för kristna från allra första början är att man brytt sig om och hjälpt dem som behöver hjälp inte bara i den egan kretsen utan alla, eftersom man tänker på alla människor som skapade och älskade av Gud. I de flesta andra religioner är det skillnad på den egna gruppen och andra och framför allt var det så de första århundradena och den kristna nästankärleken gjorde stort intryck. Och det gör den faktiskt fortfarande t.ex. hos människor som kommer hit som flyktingar och många börjar intressera sig för kristendomen genom det och en del av dem kommer till tro och blir kristna.

Om du med Urkund menar bibeln så skrevs Gamla testamentet som är judarnas bibel under rätt lång tid och vid Jesu tid var de böcker som är med i den fastslagna som helig skrift..Förutom Historia om israels folk och hur Gud handlar med dem i olika lägen finns det i gamla testamentet många profetior om framtiden och framför allt om Messias som skall komma  
Vi kritsna tror att Jesu var Messias och Nya testamente berättar i de fyra evangelierna om honom. Dessutom finns en bok som heter apostlagärningarna som berättar om vad apostlarna gjorde de första årtiondena. Sen finns ca 20 brev som skrivits av apostlarna till församlingar eller personer och till sist en profetia om framtiden (uppenbarelseboken) Dessa skrevs alla under en ganska kort tidsrymnd mellan år 40 och 90 ungefär. Deras auktoritet som helig skrift baserar sig på att de går tillbaka till apostlarna (ibland är författaren någon annan t. Markus som skrivit markusevangeliet men han var Petrus tolk och därför är det s.a. Petrus berättelse.)

De skrifter som ansågs heliga och kom att ingå i Nya testamenten blev ganska tidigt allmännt accepterade men definitivt slog ett kyrkomöte på 300-talet fast den s.k. kanon - dvs vilka böcker som skulle ingå i Nya testamentet. Kring de flesta böckerna var det ingen diskussion, men om någon bok diskuterades om den skulle ingå eller inte.

Den apostoliska trosbekännelsen sammanfattar det som är riktigt viktigt i kristendomen och som alla krsitna kyrkor omfattar:

Den apostoliska trosbekännelsen:
Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar