Guds löften?

Besvarad: 11.10.2016
Hur ställer ni er till detta? Har vi fattiga länder med folk dör i sjukdom och svält. Vad är det som Gud uppfyller dem? Synbarligen så har Gud inte uppfyllt någonting och låtit massmörda fattigt folk i sjukdom och svält Löfte till dig som är bekymrad och ledsen: Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Ps 23:...
Visa hela frågan och svaret

NisseHarr frågar:

Hur ställer ni er till detta?
Har vi fattiga länder med folk dör i sjukdom och svält. Vad är det som Gud uppfyller dem?
Synbarligen så har Gud inte uppfyllt någonting och låtit massmörda fattigt folk i sjukdom och svält

Löfte till dig som är bekymrad och ledsen:
Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
(Ps 23:2)

Löfte om bönesvar:
Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.
(Joh 14:14)
Löfte om änglabeskydd:
Han skall ge sina änglar befallning om dig, att de skall bevara dig på alla dina vägar.
(Ps 91:11)

Löfte om att Gud står vid sina löften:
Jag är Herren, som talar sanning, som förkunnar vad rätt är.
(Jes 45:19)

Löfte om att bli fylld av Guds kraft:
Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er.
(Apg 1:8)

Löfte om den makt Gud ger dem som tror på honom:
Han gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor.
(Mat 10:1)

Löfte om att under kan ske:
För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.
(Matt 19:26)

Löfte om att Gud aldrig öveger dig:
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:20)

Anders Lindström svarar:

AndersLindstrom3

Hej!

Din ursprungsfråga gäller sjukdom, svält och fattigdom. Jag förstår att du kopplar ihop detta med Guds löften sålunda att svårigheter, vilka som helst, inte skall få ske eller råda därför att Gud gett sitt löfte om ett gott liv. Min uppfattning utifrån Nya testamentet, är att Gud inte låtit massmörda någon utan detta har skett därför att människor övergett kärlekens väg.

Livet har alltid en mörk sida. Det finns sjukdom och svårigheter. Ibland förorsakade av människan själv, ibland ett oförklarligt lidande. De löften du citerar handlar i första hand om styrka och kraft i svårigheterna och en styrka att orka göra gott. Löftena kan inte uppfattas som en automat som borttar allt det svåra. Ett löfte är en möjlighet, en strimma ljus i mörkret inte magiska ord som på en gång förvandlar alla svårigheter. Möjligheten till stora goda ändringar finns, men det blir inte alltid så. Livet har också mörka sidor. Om inga löften alls skulle ges skulle hopplösheten vara vår enda följeslagare. Guds löften ger oss mod att våga hoppas på det goda och finna kraft för det.

Löftena är en påminnelse om livets gåva, om möjligheterna att ta vara på sitt eget liv och erhålla löftet om att ingen är ensam i livet ej heller i döden, i framgången och i motgången. Löftena är en tröst i svårigheten och en uppmaning att ta var på livets gåva och att våga och orka hoppas under livets alla dagar.

Mvh

Anders Lindström

Kommentarer

  • Hej Ni kan väl inte mena att detta sker förutbestämt geografisk då genomsnittet t.ex är Syrien , Irak, Sydsunden, Jemen. Medan vi andra är trygga utan ständigt sönderbombade bostäder och bli bortjagade. Så har vi svält och sjukdom. Eftersom folk inte har nån myndighet att vända sig till så blir dom hjälplösa Hur kan ni tala om att lämnat kärlekens väg när folk blir misshandlade av radikal platonisk regim. Det är här Gud nonchalerar och samtycker den grymma barbari som folk utsätts för. Var tog den Gud vägen som tyckte världen var för ond och satte igång syndafallet? Var tog den Gud vägen som tyckte folk var för fåfäng och bröt bandet vid Babels torn med olika språk? Var tog den Gud vägen som allra först satte upp ett förbud i Edens lustgård att inte äta av kunskapens träd? Nu vill Gud inte sätta en gräns när det är nog och samtycka barbari

    Sparad av NisseHarr, 12.10.2016 23:47 (4 år sen)

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar