Har gud ett kön?

jag undrar om gud har ett kön eller är gud bara könlös?
Visa hela frågan och svaret

Alicia frågar:

jag undrar om gud har ett kön eller är gud bara könlös?

Rebecka Stråhlman svarar:

Rebecka 529web beskuren

Hej, Alicia!


Du ställer en mycket intressant fråga. Hur vi ser på frågan beror på hur vi definierar kön, vad vi tänker att kön är. Gud är nödvändigtvis inte könlös, men samtidigt skulle jag inte heller påstå att Gud har ett specifikt kön. Jag skulle vilja säga att Gud inte är begränsad av begreppet ”kön”.

I Bibeln och kristet språkbruk talar man oftast om Gud som ”Fader”, vilket för de flesta antagligen för tankarna till en person av manligt kön. På tavlor och målningar har man oftast avbildat Gud som en man. Men i Bibeln beskrivs Gud i både feminina och maskulina termer. Enligt kristen tro är Gud treenig: Fader, Son och helig Ande. ”Fader” och ”Son” förknippas med manligt kön, men ”Anden” är svårare att kategorisera. Det hebreiska ordet för ande (ruah) är feminint och därför har man ibland tänkt att anden är Guds feminina sida. I Bibeln står det att människan är skapad ”till Guds avbild” och vad det innebär har man spekulerat kring i alla tider och också i den diskussionen har könsaspekten lyfts fram.


De könsattribut som tillskrivs Gud hänger ändå ganska mycket ihop med den kultur och det samhälle som Bibeln och kristendomen uppkommit i, där det manliga har varit idealet; mannen var överhuvud för allt, vilket innebar både makt och ansvar, någon för de andra att samtidigt respektera, lita på och vara trygg hos. Samtidigt är det också viktigt att se att Gud i Bibeln ofta också beskrivs i termer som inte har något med kön att göra (t.ex. naturkrafter).


Att ge Gud ett kön eller beskriva honom i vissa termer är ett försök att beskriva något som inte går att beskriva. För Gud är alltid mer, går alltid utanför våra begränsade uppfattningar och vår begränsade begreppsvärld. Hos Gud finns alltid något mer att upptäcka. Hoppas du vill upptäcka mer!

Allt gott!

Rebecka, präst

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar