Hur förklaras texten... Av jord är du kommen, till jord skall du åter varda.

Besvarad: 04.01.2017
Av jord är du kommen?? Hur har detta uttryck uppstått/skapats? Är hur gammalt? Ur vilken skrift? Används fortsättningsvist - Varför?
Visa hela frågan och svaret

Babs frågar:

Av jord är du kommen??
Hur har detta uttryck uppstått/skapats?
Är hur gammalt? Ur vilken skrift?
Används fortsättningsvist - Varför?

Monica Heikel-Nyberg svarar:

Moni 516web

Hej Babs!

Tack för din fråga om ett uttryck som de flesta av oss har hört, men kanske inte reflekterat över! Orden du citerar används som en del av jordfästningsformuläret och uttalas då prästen lägger tre skovlar mull - numera oftast sand- på kistan. "Av jord är du kommen" syftar på straffet vid syndafallet, omnämnt i 1:Mos. 3:19: "...Du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli" - in pulverem reverteris lyder orden på latin, och i tidigare bibelöversättningar användes ordet stoft som är synonym till pulver.
Jorden syftar även på skapelseberättelsen i 1:Mos. 2:7, "då formade Herren Gud människan av jord från marken". På hebreiska heter människa adam och jord adamá, så egentligen är uttrycket också en ordlek. Moseböckerna är de äldsta böckerna i Gamla Testamentet, så själva berättelsen är ungefär 2800-3000 år gammal. Samtidigt känns tanken väldigt aktuell idag när vi vet att samma vatternmolekyler som vi idag andas in fyllde urhavet en gång. Vi är bokstavligen en del av jordens materia, av dess molekyler formas våra celler och den dag våra livsdagar är slut återgår vi till att bli en del av jorden. Det är orsaken till att den kristna kyrkan ända sedan sin uppkomst har använt orden du talar om i jordfästningsritualet, men inte slutat med dem utan fortsatt "Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen". Vår tro är ju att döden inte är det sista, utan att vi skall få leva tillsammans med Kristus i evigheten.

Hälsningar från

Monica

 

 

Kommentarer

 • Tack för svaret. Ja, det är en intressant tanke. I forskningen om rymdstenar har hittats mikrobakterier/de första rönen till liv som kan ha börjat utvecklas tidigt vid jordens begynnelse/tillkomst. Alltså undrar man om religionen, som tidigare stod för all den samlade kunskapen och vetskapen, hade kunskap om detta men uttrycker det annorlunda. Och i så fall börjar man reflektera över skapelseberättelsen och Adam och Eva. Hälsningar Babs

  Sparad av Barbro Lundström, 07.03.2017 09:01 (2 år sen)

 • Jag tror att det har varit just så, att religionen har varit bärare och förmedlare av en kunskap som inte har haft ord - åtminstone inte ord eller begrepp som vi idag förstår dem! Evolutionsteorin och religionen är inte varandras motsatser utan kompletterar varandra då de rör sig i olika skikt av samma verklighet. Sköt om dig, Babs!

  Sparad av Monica Heikel-Nyberg, 10.03.2017 15:26 (2 år sen)

 • Tack här fick jag rimlig förklaring till detta ursprungsbegrepp.

  Sparad av Elisabeth, 12.04.2018 15:17 (1 år sen)

 • I fredags var jag på en begravningsgudstjänst och har funderat på orden som läses vid de tre skovlarna. Kroppen ska bli mull men Jesus Kristus ska uppväcka den avlidne på den yttersta dagen. Syftar det på anden ? Livsenergin ? Yttersta dagen för den människa n som begravningsgudstjänsten är till för eller för alla människor då Jesus återkommer ? Eller kommer Jesus till den avlidnes ande och den avlidnes ande följer med Jesus till himmlen.

  Sparad av Barbro Eriksson, 18.06.2018 23:05 (1 år sen)

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar