Hur kan inledningen på bibeln vara trovärdig?

Besvarad: 07.09.2015
Hur kan inledningen på bibeln vara trovärdig, det fanns ju inga människor, hur kan en författare förutse all händelse tillbaks i tiden? Det här anser ni präster är trovärdigt? Hade en annan författare skrivit så skulle det sannolikt blivit något annat, har ni präster tänkt på det? Bör det inte vara skrämmande hur skör inledningen är om det var en...
Visa hela frågan och svaret

NisseHarr frågar:

Hur kan inledningen på bibeln vara trovärdig, det fanns ju inga människor,
hur kan en författare förutse all händelse tillbaks i tiden? Det här anser ni präster är
trovärdigt? Hade en annan författare skrivit så skulle det sannolikt blivit något annat,
har ni präster tänkt på det?

Bör det inte vara skrämmande hur skör inledningen är om det var en annan författare?
Så skulle inledningen inte varit "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord"
De första människor skulle inte heta Adam och Eva som råkade äta av kunskapens träd,
och blev utslängda. Kunskap och synden skulle illustreras på ett annat vis.

Syndafloden skulle inte blivit av, och ingen Babels torn.
Någon Jesus skulle inte blivit till och Sverige skulle ha en helt annan religion

Vad svarar ni på det?

Tom Sjöblom svarar:

tom sjoblom 3

Hej NisseHarr,
Frågan du ställer är intressant. Ett grundligt svar till den skulle kräva för mycket utrymme för att kunna besvaras här. Jag försöker ändå ge några synpunkter och tolkningsmodeller för att jobba vidare. Det finns några viktiga grunder att hålla i tankarna när man läser och tolkar Bibeln: 1) Bibeln är inte en vetenskaplig bok - inte ens en historiebok i dess vanliga syfte. Den är inte skriven för att besvara vetenskapliga frågor, utan för att berätta oss människor varför vi är här - vad är meningen med livet - och hurudan Gud är; 2) Bibeln innehåller många olika slags böcker, bland annat, historieböcker, brev, dikter, profetior, myter osv. Så när man läser Biblen måste man alltid komma ihåg källkritiken och dessutom öva rättslags källkritik för texten i fråga. För exempel. från andra historiska källor, som kommer utanför Bibeln, vet vi att Jesus som en historisk person har existerat - så oberoende hur Bibeln börjar, vet vi att en profet och lärare som kallades för Guds son - har existerat. Vi kristna tror att han verkligen var Guds son och uppstod från de döda, som det står i Bibeln - men det här är inte någonting man kan, eller ens behäver, bekräfta rationellt eller med logik - för det handlar om tro - att tro på Gud.
Men tillbaka till skapelseberättelsen och hur den kan vara trovärdig. Allt beror ju på vilka krav läsaren har för att någonting är trovärdigt. Det finns faktiskt flera olika sätt hur man kan gå vidare. Här är några av de populäraste sätt att läsa skapleseberättelsen:
A) En bokstavlig tolkning. I den bokstavliga tolkningen tror man att allting skapelseberättelsen har hänt ord för ord just så som det står skrivet. Det är sant, att ingen människa har varit på plats när världen skapades, men Gud var ju på plats och i den här tolkningen tror man att Gud själv har berättat åt författaren eller författarna hur allt gick till. Författaren har sedan skrvit ned allting ord för ord. Med andra ord: Skapelseberättelsen grundar sig på självaste Guds ögonvittnesmål. Tolkningen kräver, så klart, att du tror på en levande och personlig Gud, som kommunikerar med människor. Den kräver också, att ett antal av vetenskapliga teorier om jordens ålder och uppkomst, är mer eller mindre felaktiga. Om man är färdig att acceptera dessa krav (vilka båda är möjliga), kan man från den utgångspunkten få en trovärdig läsning av skapleseberättelsen.
B) En symbolisk tolkning. Som många forskare har bevisat så vi människor är dåliga att tänka på abstrakta saker och frågor. Det är nästan omöjligt för oss att beskriva sådana på ett sätt som gör dem förståeliga. Därför använder vi ofta olika symboler och bildligt språk för att beskriva det som faller utanför vår sinnesvärld. Både det vetenskapliga och det religiösa språket hör till de områdena, var symboliskt och bildligt språk används mycket. Det finns ett antal teologer som har noterat att skapelsen - som det beskrivs i Biblen - och den vetenskapliga berättelsen (ja, den är också en berättelse) om hur värdlen blev till egentligen inte är så väldigt olika från varandra. De använder olika symboler och olika bildspråk, men i grund och botten berättar de egentligen en och samma historia. Det betyder att detaljerna i Bibeln (f.ex. enskilda namn eller tidsperioder) inte nödvändigtvis är ursprungliga eller äkta, men att i stora drag hände allting så som det står i Bibeln. Detaljerna är inte viktiga, bara de stora dragen.Tolkiningen kräver att man tror på att den moderna vetenskapen idag har den rätta bilden om hur världen blev till och att den samma informationen var tillgänglig också för den som författade skapelseberättelsen. Det här innebär att det finns en levande och personlig Gud, somm kommunikerar med människor, men i denna tolkning har han inte berättat ord för ord vad som hände. I stället har han inspirerat författaren och gett denne en berättels som med bildligt språk förklarar det som annars skulle ha varit för svårt att uppfatta för människorna på den tiden skapelseberättelsen skrevs ned.
C) En mytisk tolkning. När vi hör ordet "myt" brukar vi ofta tänka att det handlar om någonting som inte är sannt - en osann historia. Men ursprungligen, när man talade on myter, hänvisade man till sådana historier och berättelser som gav mening till livet och verkligheten.En myt, i den här ursprungliga meningen, kan basera sig på verkliga händelser (och vara på det sättet historisk), eller den kan berätta om påhittade personer och händelser. Dess trovärdighet beror på hur bra den förklarar och skapar vår känslobaserad erfarenhet om vad är livets mening. I denna tolkning av skapelseberättelsen är det ingen skillnad hur bra eller dåligt berättelsen följer vetenskaplig fakta eller historisk kunskap. Berättelsens syfte är inte att skildra hur värdlen blev till. Istället syftar den på att skildra vad är meningen med livet. Myter använder också bildligt språk, men inte bara för att ge form till det som är svårt att tänka (som Claude Lévi-Straus formulerar det) utan också för att styra våra känslor och beskriva dem och våra erfarenheter i vardagen just nu. Den mytiska tolkningen accepterar att det är helt möjligt att skapelseberättelsen kunde ha skildrats på ett helt annat sätt med andra symboler och annat bildspråk än vad nu. Men den har inte något större betydelse för slutresultatet, för berättelsen handlar egentligen om dagens värld, dagens människor, och hur vi upplever verkligheten. Om det hur du och jag ser människans roll här i världen. Man kunde säga att i den här tolkningen handlar skapelseberättelsen inte alls om den materiella världens uppkomst utan om människans psykiska och andliga ursprung.

Jag vet inte, om det här alls svarar din fråga så som du hade tänkt det. Vad jag vill säga är det att en berättelse kan vara sann och trovärdig på många olika sätt. Före man kan bestämma om hur trovärdig en berättelse är, måste man noggrant överväga vilken typ av trovärdighet man är efter och är berättelsen i fråga alls menats för att stå för den typ av trofärdighet. Det kan vara fascinerande att tänka hur världen skulle se ut om Bibeln skulle inledas med helt andra berättelser, men faktum är att det gör den inte. För mig är den tanken inte alls skrämmande utam tvärtom - Bibeln kan hjälpa mig att förstå så mycket om allt det som händer runtom mig.

mvh

Tom

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar