Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Besvarad: 29.09.2013
Hej ! Hur läsa Bibeln ? Med den gamla tolkningen av 1917 års bibelutgåva (dvs. med min konfirmationstolkning 23 april 1955 ), blev den som så: att hela skapelseprocessen inrymde sju skapelseperioder/skapelseveckor, som i första versen började med den första veckan: ”1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Och jorden var öde och tom, och mörk...
Visa hela frågan och svaret

Torbjörn RIngkvist frågar:

Hej !
Hur läsa Bibeln ?
Med den gamla tolkningen av 1917 års bibelutgåva (dvs. med min konfirmationstolkning 23 april 1955 ), blev den som så: att hela skapelseprocessen inrymde sju skapelseperioder/skapelseveckor, som i första versen började med den första veckan:
”1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
2 Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
3 Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.
4 Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.
5 Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen”.
Därefter följer fem skapelseveckor till fram till då Gud skapade Adam, vilket enligt judarna var år 3761 fvt. Men enligt exempelvis Jehovas vittnen år 4026 fvt.
Uppfattningen att jorden skulle ha skapats för 6000 år sedan baserar man på bibelns släkttavlor, där man följer generationerna bakåt i tiden till Adam - och sedan förutsätter att jorden skapades samtidigt som Adam, under samma "skapelsevecka". Så har jag trott !
Men ! På grund av astrofysikens landvinningar, om ett Universum som är 13.7 miljarder år och Jorden 4,5 miljarder år gamla, verkar det numera som att de unga prästerna tvingats till revidering av den ”gamla” tolkningen, till följd att den första raden frånskiljs från det efterföljande i versen. Så jag undrar: Kan man numera stycka en vers hur som helst i Bibeln, för att vara till lags ?
Bästa hälsning
Torbjörn Ringkvist

Prästen svarar:

Hej Torbjörn.

Jag börjar från slutet. Det är inte tillåtet att ”stycka en vers hur som helst i Bibeln, för att vara till lags”. Bibeln översätts enligt vetenskapliga principer, och t.ex. Bibel 2000 –översättningen föregicks av en helt egen diskussion kring vilka principer som skall gälla. Att lägga texten tillrätta för att få någon skild tolkning att passa är i det sammanhanget helt otänkbart.

Om skapelseberättelsen, och hur texten där är uppställd, kan man nämna att i de handskrifter som ligger som grund för översättningarna finns inga skiljetecken alls. Inte heller finns där någon indelning i stycken, inga stora eller små bokstäver. Allt sådant måste man på basen av innehållet skapa då man översätter, och då kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om vilken lösning som är rätt.

Det är ganska vanligt att man ser de olika dagarna i skapelseberättelsen som längre tidsperioder. I psaltaren 90:4 står det:

Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går,
som en av nattens timmar.

Man kan alltså tänka sig att dagarna som beskrivs är en vecka eller tusen år och på det sättet försöka anpassa skapelseberättelsen till dagens uppfattning. Men det är skäl att minnas att allt sådant uttryckligen är tolkningar, inte något som man direkt kan läsa ut ur Bibeln.

Jag tycker själv inte att det är meningsfullt att läsa ut ur skapelseberättelsen precis i vilken ordning eller enligt vilken tidtabell jorden blivit till. Skapelseberättelsen vill berätta oss att det är Gud som har skapat allting, världen och allting som den rymmer. Vidare vill den berätta oss att Gud tycker om sin skapelse och vill att den skall leva och må bra. Vill vi ha ”hårda fakta” om jordens och människans uppkomst så skall vi inte söka i Bibeln.

Du visar också själv att det inte är möjligt att fastställa jordens ålder med hjälp av Bibeln. De som försöker kommer till olika resultat, och vi vet med dagens kunskap att de alla har fel. Men det hindrar oss inte från att i Bibeln lyssna till Guds röst och låta honom höras i vårt liv.

Mvh.
Johan

Kommentarer

  • Det finns en skapelseberättelse till- kort- Var står den?

    Sparad av lillemor lundgren, 26.10.2017 23:47 (7 år sen)

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar