Jämställdhet

Hej! Jag undrar ifall gamla testamentet är jämställt mellan man och kvinna?
Visa hela frågan och svaret

Lolisosa frågar:

Hej! Jag undrar ifall gamla testamentet är jämställt mellan man och kvinna?

Hans Boije svarar:

Jämställdhet är ett av vår tids slagord som innehäller många aspekter. De rent biologiska olikheterna mellan man och kvinna gör att jämställdhet i betydelsen likhet aldrig vare sig kan nås eller ens bör eftersträvas, men däremot i den betydelse som Paulus lyfter fram i Galaterbrevet (3:28)  Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Paulus tanke var här radikalt ny och den bottnade i hur Jesus behandlade människor. På GT:s tid och ännu långt senare var könens roller mycket åtskilda och män tilltalade t.ex, inte främmande kvinnor. Då Jesus gör det vid Sykars brunn (joh 4) så är det något mycket radikalt och hon är dessutom en samarisk kvinna. Den tidens samhälle var mycket ras åtsdkilt – varje grupp höll på sig.
Det är Jesu exempel och Paulus ord som gör att kyrkan inte gör skillnad på vare sig ras eller kön –eftersom alla är lika inför Gud. Det har varit och är fortfarande en mycket lång kamp för att för att likheten inför Gud skall slå igenom också i samhället. När det gäller rasism har på senare tid tyvärr utvecklingen i samhället i stort gått åt fel håll, även om kyrkorna, även vår kyrka, både i ord och handling har markerat mot rasismen.

Jämställdheten började nog på riktigt först med Jesus. På GT:s tid var det nog inom judendomen ganska lika som i den omgivande världen ett mycket patriarkaliskt samhälle. Det har visserligen tidigt i gamla testamentet lyfts flera olika kvinnor. Två Rut och Ester har egna bibelböcker och flera andra lyfts fram, men inte kan man tala om jämställdhet på gamla testamentets tid.

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar