Jesus och Muhammed

Besvarad: 16.05.2023
Hej! Jag undrar vad det finns för skillnader och likheter mellan Jesus Och Muhammeds berättelser/liv. Svara snälla bästa präst puss puss.
Visa hela frågan och svaret

Carola Snövit frågar:

Hej! Jag undrar vad det finns för skillnader och likheter mellan Jesus Och Muhammeds berättelser/liv. Svara snälla bästa präst puss puss.

Sofia Liljeström svarar:

Image

Hej Carola!

Ja, det finns en hel del att skriva och mycket finns att läsa om det här, det beror lite på vad du frågar efter.
Det finns likheter och olikheter, men om du frågar vem man ska tro på eller inte så blir det ett djupare samtal. 

Enligt forskare så levde Muhammed mellan åren 570-632 e.kr. Jesus levde ca 0-36 e.kr, alltså 600 år tidigare.    
Vi vet att de båda har existerat, detta kan läsas i utombibliska och utomkoraniska texter. 

Muhammed var en politisk, militär och religiös ledare som enade arabiska stammar och predikade att man skulle ta hand om de fattiga.
Jesus var en judisk profet som predikade om social rättvisa, gott beteende och Guds nåd för alla folk, vilket inte judiska ledare gillade. 

De båda predikade för ett levnadssätt som skulle göra gott i världen, de uppmanade människor att inte skada varandra, inte leva för makt och pengar, vara hjälpsamma och mycket till.

Här kommer det att komma skillnader, i och med att jag är präst och inte utbildad inom islam. 

Jesus var sänd som Guds son till jorden, född av kvinnan Maria och levde som vår förebild för hur vi ska leva i världen. Jesus predikade om du vi ska ta hand om varandra och världen, hur vi ska lyssna till Gud. Han tjänade och hjälpte alla människor han mötte, oberoende om de var fattiga, sjuka, kvinnor, barn och alla som samhället hade mobbat, och han talade om en Gudsrelation som alla förtjänade. Sedan instiftade han nattvarden, ett tecken på hur viktigt det är att vi har gemenskap och sätter oss ner till bords med varandra och med Gud. När Jesus dog och uppstod så var det för att visa att Gud har makten över  allt och har övervunnit alla hinder för oss; mänskligheten får lita på att hon har relation med Gud. Genom Gudsrelationen blir vi formade till den mera Goda versionen av oss själva. 

Muhammeds liv gick från att han blev föräldralös som ung till en framgångsrik affärsman och ledare,  trots att han inte ärvde mycket så arbetade han hårt för att kunna leva ett gott liv och få försörja många fruar. När han blev en framgångsrik affärsman började han vilja påverka området kring mecka och Medina att bli enat kring en tro, så han blev både en politisk och religiös ledare. Muhammed vad vän med både judar och kristna människor tills de ansågs vara fiender till de arabiska klanerna och mecka, det har mycket att göra med den politiska situationen vid 600-talet. Muhammed fick synder och tilltal av ängeln Gabriel om hur musilmer skulle leva och vad Guds önskan var för hans folk. Det var mycket viktigt att en rättroende muslim skulle be, ödmjuka sig inför Guds plan, hjälpa de fattiga och ha omsorg om sin familj. 

Som du märker finns det likheter och olikheter. 
Vad har gjort att du kommit att fundera på det här?

Berätta gärna! :)

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar