Kristendomens grundtankar

Vilka är kristendomens grundtankar?
Visa hela frågan och svaret

Emma frågar:

Vilka är kristendomens grundtankar?

Hans Boije svarar:

Hej Emma

Kristendomen växte först fram i skuggan av judendomen och ansågs av omvälrden som en judisk sekt - vilket gav vissa rättigheter och friheter, t.ex. från att tilbe kejsaren.

Så småningom blev kristendomen tydligare något annat än sin bakgrun och växte ju också bland alla folk. Redan för att kunna sprida budskapet bland människor utan kristen judisk bakgrund behövde det viktigaste formuleras men särskilt då de kristna började förföljas fanns det behov av att tydligt tala om vad man trodde på.

Därför växte tidigt några trosbekännelser fram. Den viktigaste är den apostoliska trosbekännelsen som heter så för att den anses falla tillbaka på apostlarna själva. Det är den vi oftast läser i kyrkan  - sen finns det mer utförliga bekännelser, t.ex. den nicanokonstaninopolitanska - som godkändes av kyrkomötena i Nica och Konstantinopel.

Läser du den apostoliska trosbekännelsen så hittar du allt kristendomens grundtankar - allt det som är riktigt viktigt finns med och tycker vi att något ämnesområde saknas så är det nog för att det är mindre viktigt

Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Här finnser du grundtankarna

  1. Gud har skapat världen  - på den här punkten tror vi lika som de andra s.k. abrahamitiska religionerna, dvs judendom och Islam
  2. Redan av längden ser du att stycket om Kristus är det viktigaste - Här är kristendomen jämfört med andra religioner helt unik. Jesus är både Gud och männsika han levde här vid en bestämd tid och dog men besegrade döden och uppstod och kommer tillbaka för att döma världen
  3. Den tredej trosartikeln (som punkterna kallas) handlar om inte bara om Anden vär förlåtelse och uppståndelse och vårt eviga liv utan också om kyrkan. Det betyder att vi kristna inte bara är individer utan tillsammans är vi kristi kropp som skall verka för hans rike här på jorden

 

Säger man detta ännu litet kortare så kan man kanske säga 

  1. Gud skapade vörlden och människan
  2. Människan syndade i det att hon gör sig själv till Gud, dvs vill bestämma allt utan att underordna sig det ändamål hon är skapt till
  3. Gud älskade människorna så mycket att han sände sin son för att rädda mänbniskorna (istället för att bara strunta i dem och lämna dem åt sitt öde elrre förgöra dem
  4. Vi får ta emot förlåtelsen genom Jesus, dvs han gör det möjligt att återställa livets balans och han ger oss så länge vi lever här sin hjälpare (Anden) för att vägleda oss 
  5. Vi har ett evigt liv då vi genom Jesus får uppleve hela den härlighet som var avsedd för oss.

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar