Luther & Katolicismen

Besvarad: 08.02.2020
Vad har Luthers lära och katolska kyrkans för likheter och skillnader mellan varandra?
Visa hela frågan och svaret

Alex frågar:

Vad har Luthers lära och katolska kyrkans för likheter och skillnader mellan varandra?

Hans Boije svarar:

Det är en mycket omfattande fråga. Inom den Lutherska kyrkan finns en ganska tjock bok som kallas svenska kyrkans bekännelseskrifter dår det redogjörs för det den lutherska kyrkan tror. Den innehåller som en del den s.k. Augsburgska bekännelsen. På riksdagen i Augsburg redogjordes genom den bekännelsen vad de, som senare blev den lutherska kyrkan, tror i olika frågor. Där nämns vissa saker där man inte är i konflikt om den katolska kyrkan och andra där man inte delar synen.

Luthers avsikt var aldrig att bilda någon egen kyrka utan att rätta till vissa missförhållanden i den katolska kyrkan - men han slängdes ut och så småning om bildades då en skild kyrka. Den katolska kyrkan har efter reformationen hafts sin egen motreformation och rättat till en hel del av de missförhållanden som Luther kritiserade, t.ex. avskaffat avlatshandeln. Då vi idag skall jämföra kyrkorna är skillnaderna därför mindre än på Luthers tid.

Det viktigaste i kyrkan är grunden som är bibeln och sakramenten. Luther betoande att bibeln är ensam auktoritet, medan den katolska kyrkan menar att den behöver tolkas med hjälp av traditionen men har samma grundsyn på bibeln.

När det gäller samkramenten så har vardera helt samma syn på dopet, som är det viktigaste sakramentet genom att man då blir får del i Guds rike. Varken vi eller de döper heller om människor som konverterar.
Kring nattvarden finns en nyansskillnad i på vilket sätt brödet och vinet blir Kristi kropp och blod.
Den lutherska kyrkan erkänner bara dessa två sakrament då det är bara dem som det finns entydga Jesu egna ord då han instiftar dem. Den katolska kyrkan har ytterligare fem sakrament varav biktens betydels betonas också av Luther.

När det gäller läran så är det viktigt att först säga att vardera håller sig till de två viktigaste trosbekännelserna, den apostolliska, som vi vanligen läser i Gudstjänsten och den Nicanokonstantinopolitanska som beslutats om på kyrkomötena i Nicea och Konstantinopel (därav det krgånliga namnet)  Vardera finns på bakpärmen av psalmboken och du kän läsa dem där.
I övrigt betonas inom den Lutherska kyrkan starkt den nåd och förlåtelse för alla synder som Jesus ger. Det gör också den katolska kyrkan, men gärningarna har där en mer framträdande position då man bl.a. även tro på skärskelden.

En annan viktig skillnad är hur man i hur katolska kyrkan ser på helgon, som inte erkänns som annat än goda förebilder i den lutherska kyrkan då vi kraftigt betonar att varje människa kan tala direkt med Gud utan ombud. Det kan man nog i den katolska kyrkan också men man går i alla fall ofta via helgon och begär hjäp av dem.

Den stora skillnaden är ju organisatorisk. Den katolska kyrkan är ju en organisation med Påven som högsta ledare, medan den lutherska yrkan är nationellt ordnad och alla biskopar har samma ställning.

Jag tänker ändå att skillnaderna mest syns på mindre viktiga områden medan likheten ligger i att man i vardera verkligen försöker leva i en aktiv tro och gemenskap men Gud och Jesus och följa honom.

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar