Ortodox

Besvarad: 25.08.2020
Hejsan, är rysk ortodox och ortodoxa kyrkor likadana också kulturmässigt kring religionerna eller skiljer de sig?
Visa hela frågan och svaret

Kurt Jansson frågar:

Hejsan, är rysk ortodox och ortodoxa kyrkor likadana också kulturmässigt kring religionerna eller skiljer de sig?

Hans Boije svarar:

Hej Kurt

Jag förstår inte precis om du frågar om den ortodoxa kyrkan i Ryssland är lika andra ortodoxa kyrkor eller andra kyrkor överlag.

Jag svara därför litet allmännt så får du precisera om det behövs.

Kyrkan var de första 1000 åren en. Visserligen fanns det några rörelser som bildade egna "sekter", men i stort höll hela kyrkan ihop. Man samlades då och då till allmänna kyrkomöten, där biskoparna gemensamt fattade beslut om lörofrågor.

1054 splittrades i alla fall kyrkan i tåv delar - för att man hade olika uppfattningar, framför allt om Påvens ställning. Den västra halvan av kyrkan som ansåg att Påven, som efterträdare till aposteln Petrus hade en särställning och stod över de andra biskoparna, medan den östra delen ansåg att Påven visserligen var "primus inter pares" men inte stod över de andra direkt. Primus inter pares betyder främst bland gelikar - Så har vi det också i vår kyrka. Vår Ärklebiskop är främst och t.ex. ordförande i kyrkomötet, men är inte chef med bestämmanderätt över de andra biskoparna.

Den västra halvan av kyrkan blev den katolska kyrkan, ur vilken ju sen de protestantiska kyrkorna, som vår bildats från 1500-t framåt - idag ganska många olika.

Den östra halvan bildade den ortodoxa kyrkan. Den viktigaste staden var Konstatinopel och den finaste kyrkan den nu i Turkiet aktuella Haga Sofia kyrkan, som Turkiet nu återigen gjorde till Moske,

De har långt bevarat gamla traditioner och är vad jag förstår t.ex. liturgiskt och traditonsmässigt ganska lika även om det med tiden kommit att bildas flera ortodoxa kyrkor, närmast på nationella grunder och var och en håller sig till sina traditioner.

I den ortodoxa kyrkan är patriarken hölgst i rang, även om ställningen inte är så stark som Påvens i den katolska kyrkan.

Den ryska kyrkan har sitt patriarkat och Finlands ortodoxa kyrka lydde under den ryska tiden under det men flyttades i och med självständigheten till att lyda under patriarkatet i Grekland.  Rent traditionsmässigt och kulturellt tror ja att likheterna dominerar mer än olikheter. Men olika nationella drag har nog smugit sin in i de olika ortodoxa kyrkorna som finns, även om bastraditionen, hur man firar gudstjänst (eller lturgi som man kalla sin huvudgudstjänst som firas lördag kl 18) är nog likartad.

Jag hoppas detta svarat på något av vad du undrade över

 

mvh Hasse Boije

 

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar