Progressiv kristendom

Vad är vår ev.lut.kyrkas syn på s.k. progressiv kristendom (se t.ex. progressivechristianity.org)? Jag har med stor behållning läst bl.a. Marcus Borgs och Timothy Kellers böcker, och insett att endast en progressiv, radikalt inkluderande, tro känns meningsfull.
Visa hela frågan och svaret

M frågar:

Vad är vår ev.lut.kyrkas syn på s.k. progressiv kristendom (se t.ex. progressivechristianity.org)? Jag har med stor behållning läst bl.a. Marcus Borgs och Timothy Kellers böcker, och insett att endast en progressiv, radikalt inkluderande, tro känns meningsfull.


Linus Stråhlman svarar:

Linus

Hej och tack för din fråga!

Progressiv kristendom är en rörelse eller ett nätverk av kristna och teologer som vill förnya krykan och den kristna tron. En bra sammanfattning i åtta punkter finns här och på denna video så förklarar David Plumer saken bra och koncist.

Den Evangelisk Lutherska kyrkan i Finland har vuxit fram som en motrörelse mot det man under medeltiden uppfattade som korrumperat och fel i den katolska kyrkan. Martin Luther med andra ville reformera kyrkan så att alla människor skulle få fritt tillträde till evangeliet. Denna vilja till förnyelse eller snarare återvändo till ett rent och enkelt evangelium har sedan fortsatt. Vi kan beskriva det som en vågrörelse, ibland sker det med större intensitet och ibland är det perioder där nästan ingen förnyelse sker. Genom denna process har många av våra väckelserörelser och utbrytargrupper skapats. Ofta är det i samband eller i protest mot någon viss aspekt, lag tendens inom kyrkan just då. Den senaste stora vågen av väckelse och förnyelse torde vara den sk. femte väckelsen. Jag tror att vi som kyrka just nu är inne i eller håller på att påbörja en process av förnylse, där kyrkan igen söker sin form i samtiden.

Som en del av denna process har bl.a. Marcus J Borgs bok Kristendomens hjärta använts, men också många andra teologers verk(t.ex. Patrik Hagman har påverkat speciellt det svenskspråkiga stiftet). Borg gör många goda poänger i sin bok och lägger tummen på många punkter som också är ömma för vår kyrka. Vi behöver ta tills oss kritiken och försöka bli bättre. Någon färdig paketlösning finns tyvärr inte och i sista hand är det ju de skilda medlemmarna de handlar om. Det är vi som tillsammans gör kyrka och församling.

Som kyrka försöker vi vara öppna och välkomnade mot alla människor oberoende av bakgrund, kultur, språk läggning m.m. Men såklart misslyckas vi ibland med detta. Kyrkan och församlingen är ju inget annat än en hop med människor som försöker bli mer kärleksfulla och goda. Men som kyrka försöker vi vara Kyrka, alltså Guds och Kristi Kyrka. Vi bekänner oss till samma tro som apostlarna och kyrkofäderna. Den tro som finns beskriven i de gammalkyrkliga trosbekännelserna. Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus, som blev människa för vår och vår räddnings skull. Vi bekänner ett enda dop och för oss är tron på Jesus och ingen annan det avgörande. Vi kan, får och ska lära oss av andra religioner och traditioner, men grunden är den tro som finns beskriven i trosbekännelsen. Den grunden tummar inte jag på.

Jag hoppas detta svara på din fråga!

/Linus

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar