Religionsfrihet på arbetsplatse

1. Vad tycker du om religionsfrihet på arbetsplats. 2. Om man är troende Kristen och får arbetsuppgiften att t.ex utföra abort ska man utföra uppgiften eller ska man undvika den?
Visa hela frågan och svaret

Medina Zekic frågar:

1. Vad tycker du om religionsfrihet på arbetsplats.
2. Om man är troende Kristen och får arbetsuppgiften att t.ex utföra abort ska man utföra uppgiften eller ska man undvika den?

Linus Stråhlman svarar:

301de7a6 domkapitlet 66 320x480

Hej och tack för dina frågor!

 

1.

Enligt Grundlagens 11 § har alla i Finland rätt till att utöva eller att inte utöva någon religion.

Var och en har religions- och samvetsfrihet.

Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna sig till och utöva en religion, rätten att ge uttryck för sin övertygelse och rätten att höra till eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är skyldig att mot sin övertygelse ta del i religionsutövning. GrundL 11 §

Att neka någon rätten till att utöva sin religion eller tvinga någon till att utöva en religion strider emot detta. Med andra ord får ingen behandlas på ett annat sätt pga. en religion eller avsaknad av religion. Det gäller även arbetsplatser. Men samtidigt ska alla på en arbetsplats göra sitt jobb. Det är därför de är där. Det betyder att under arbetstid så går arbetsgivarens intressen före de personliga intressena. Ett mycket konkret exempel: om en buss ska köra en viss rutt/linje en viss tid så ska chauffören göra det trots att det samtidigt är en av dagens bönestunder. Sedan kan såklart arbetsgivaren visa god vilja och sträva till att bygga en god atmosfär t.ex. genom att ordna arbetslistor som beaktar bönestunder. 

 

2.

När det gäller abort eller avbrytande av graviditet så kan inte kristna (eller någon annan religions representanter) dras över en kam. Det finns kristna som är sträng emot abort, de som är för abort under alla omständigheter och de som tillåter abort inom vissa begränsningar. I Finland kan en graviditet i regel avbrytas hemma medicinskt ända upp till vecka 9 i graviditeten. Avbrytande av graviditet kan göras upp till vecka 12+0 med beslut av 1 eller 2 läkare (beror lite på vilket välfärdsområde) efter det ligger beslutet hos Valvira. Avbrytandet görs då på en avdelning vid ett sjukhus.

Trots att det inte i Finland räcker med endast kvinnans beslut (utan krävs t.o.m. utlåtande från 2 läkare) räknas aborten som en i lag garanterad rättighet. För läkarens del betyder det att en läkare inte kan neka en abort. Riksdagen har konstaterat att om en som studerar medicin inte kan acceptera aborter så ska den inte bli läkare.

Barnmorskeförbundet betonar i sitt yttrande att det ingår i barnmorskornas uppgift att behandla kvinnorna integrerat oberoende av sin etiska eller religiösa övertygelse

Du kan läsa mer genom att trycka här.

En läkare som vägrar att avbryta graviditet kan få sin läkarlicens indragen. När det alltså gäller avbrytande av graviditet så anses den gravidas rätt att avbryta graviditeten som en starkare rätt än en läkares etiska (eller religiösa) motiveringar emot (eller för). 

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar