Religiös identitet

Besvarad: 05.01.2021
Hej, jag har två frågor vilket är ganska djupa och svåra. Vilka delar i religionen (Kristendomen) är viktigast för identiteten? Vilka riter och högtider finns det och vad är dess koppling till den kristna identiteten.
Visa hela frågan och svaret

Reza frågar:

Hej, jag har två frågor vilket är ganska djupa och svåra.
Vilka delar i religionen (Kristendomen) är viktigast för identiteten?
Vilka riter och högtider finns det och vad är dess koppling till den kristna identiteten.

Andreas Lundgren svarar:

Profil Andreas

Hej Reza!

Som du själv konstaterar är det knepiga frågor du ställer. :) 

Det är svårt att ge ett enkelt svar eftersom båda delarna i din fråga är så komplexa: vad tänker vi med religionen/kristendomen och vad tänker vi med identiteten

Du kan kolla mina kollegors svar på liknande frågor t.ex. här och här

Med en ganska allmän syn på identiteten tänker jag att den är vår känsla av jag, som formas genom vår växelverkan med allt omkring oss. Vad som över huvud taget formar eller berör identiteten mest är omöjligt för mig att säga. Eftersom identiteten är personlig och individuell tror jag att den religiösa/kristna identiteten också är det.

Därför är det individuellt vad som stärker den kristna identiteten. Men i allmänhet tror jag det handlar om sådant som påminner oss om att vi är älskade, sådant som gör oss trygga, och sådant som fördjupar vår relation till Gud. För någon kan det vara något i läran; vetskapen om att du är älskad av Gud. För någon kan det vara "utövandet" och tillbedjan; att be, sjunga, skriva, gå på gudstjänst m.m. För någon kan det vara gemenskapen; att ha relationer, som man upplever meningsfulla, med andra kristna. 

Riterna och högtiderna är väldigt många, och deras betydelse varierar lite mellan de olika kyrkorna. Hur viktiga de är för en persons kristna identitet är igen väldigt individuellt. Jag tänker att en högtid eller rit som blivit personligen betydelsefull, så att en upplever mening och Guds närhet i anknytning till den, kan tänkas stärka den kristna identiteten. 

Du kan läsa mer om den ev. luth. kyrkans högtider här, och om vissa riter här

 

Mvh. Andreas, präst 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar