skillnader mellan jesus och muhammed?

hej! jag undrar vilka skillnader det finns mellan Jesus och Muhammed?
Visa hela frågan och svaret

jahopp frågar:

hej! jag undrar vilka skillnader det finns mellan Jesus och Muhammed?

Hans Boije svarar:

Det är mycket stor skillnad.mellan Jesus och Muhammed

Det syns tydligast i trosbekännelserna.
Allah är en och Muhammed är hans profet jämfört med

... Vi tro ock på Jesus Kristus, Guds son vår Herre....

Inom islam (och Judendomen) har man stora problem med oss kristna för att man anser att vi har tre Gudar och inte en , då vi tror på den treenige Guder, Fadern, Sonen (Jesus) och den Helige Ande. Både vi, muslimer och judar tror på den ende Guden som har skapat världen, men då vi tror att också Jesus är Gud, menar de att vi inte längre dyrkar bara den ende Guden (på arabiska Allah) utan flera.

För oss kristna är Jesus Gud  - sann Gud och sann människa, som det heter i en av de andra gamla trosbekännelserna.
Jesus dog och uppstod och det var det viktigaste. Han undervisade naturligtvis också men han är inte vare sig profet (någon som har ett budskap från Gud) eller vishetslärare, som lär hur livet skall levas, utan han är Gud och vi kan genom förlåtelsen ha direkt kontakt med Gud genom hans gärning

Mohammed är en profet och enligt Islam den sista profeten. Man godkänner också tidigare profeter (t.ex. de i gamla testamentet) och också Jesus som en profet med budskap från Gud. Buskapet har i alla fall blivit förvrängt inom de andra religionerna och det fullständiga och slutliga budksapet har, enligt Islam, bara Muhammed.och framför allt fick han Koranen genom uppenbarelser.

Allah den enda guden skall man underkasta sig (Islam betyder underkastelse) och att man bekänner Muhammed som hans profet innebär att man skall; tro på vad han sade, lyda vad han föreskrivit, avstå från det han förbjudit (t.ex. alkohol) och dyrka Gud så som han godkänt.

 

En annan skillnad, mindre viktig men ändå tydlig, är att Jesus inte strävade efter makt - Han sade att hans rike inte är av denna världen och han går för att bereda plats i sitt rike i den tillkommande världen för sina efterföljare.

Inom Ilsam tror man också på himlen men även att samhället skall styras enligt muslimsk lag (Sharia) och idealet är ett Kalifat där ledaren (Kalifen) är både andlig och värdlig ledare för alla i hela världen.

För den världsliga maktens skull förde Muhammed under sina senare år hela 86 krig och strider medan Jesus aldrig använde våld. Då det dessutom i Koranen Sura 9:5  står "Döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem”.har de här sakerna inspirerat vissa extrema grupper, värst av dem IS, till hård förföljelse av kristna, judar och andra "avgudadyrkare" och i IS fall har målsättningen varit att återupprätta Kalifatet. 

Vi ser idag på många håll i Mellersta Östern men också i t.,ex. delar av Indonesien systematiska förföljelser av kristna. Tyvärr är den majoritet av muslimer som vill leva fredligt, oftast för svag fär att i det hätska klimat som IS-liknande rörelser skapar, förhindra förföljelser. Glädjande nog börjar vi på vissa håll, t.ex. nu i Manchester se att många muslimer tar tydligt avstånd från terrordåd.

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar