Sköter kyrkan om icke-medlemmars jordfästning?

Sköter kyrkan om icke-medlemmars jordfästning? Vem sköter om jordfästningen för icke-medlemmar av kyrkan om den avlidne inte har några närstående?
Visa hela frågan och svaret

Gertrud frågar:

Sköter kyrkan om icke-medlemmars jordfästning? Vem sköter om jordfästningen för icke-medlemmar av kyrkan om den avlidne inte har några närstående?

Linus Stråhlman svarar:

301de7a6 domkapitlet 66 320x480

Hej,

tack för din fråga!

Så här har den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland formulerat det på webben:

Den avlidna hade kanske beskrivit sina önskemål om begravningen. De önskemålen ska man följa om det går. Det är ingen skillnad om önskemålen finns nedskrivna, eller bara muntligt berättade för någon anhörig eller vän.

Om det funnits önskemål som inte går att förverkliga blir man tvungen att avstå från just dem. Det kan vara en svår situation för de anhöriga. Tala om saken med prästen.

Den avlidna ville kanske att en bestämd person ska ordna begravningen. Då tar den personen hand om arrangemangen. Om den avlidna inte har haft några önskemål faller uppgiften på maken eller sambon och de närmaste arvingarna. Också om äktenskapet har ingåtts eller samboförhållandet har inletts i ett sent skede är det så.

Men om det inte finns någon efterlevande make eller sambo ska de närmaste arvingarna ta hand om uppgiften. Så är det också om maken eller sambon inte vill eller kan ordna begravningen.

Om man inte kan enas om begravningen eller var gravläggningen ska ske förs frågan till tingsrätten.

Om ingen av de nämnda tar hand om arrangemangen kan de skötas av en annan närstående. Går det inte heller övertar den avlidnes hemkommun uppgiften.

En medlem av kyrkan har alltid rätt att bli jordfäst. Att de närmaste kanske inte vill ordna en jordfästning saknar betydelse. Jordfästningen ska hållas.

Du kan läsa mer på kyrkans webplats genom att trycka här. 

Om den avlidne inte har några anhöriga är det de samhälleliga myndigheterna som avgör, i första hand hemkommunen. 

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar