Treenigheten

Besvarad: 21.10.2017
Hej, det finns en fråga som är likadan som den jag tänker ställa, men jag tyckte inte det var något svar som var så bra. Hur påverkar tron om treenigheten kristnas handlingar: ritualer, levnadsregler och högtider, och hur är det olika från dem olika kyrkorna (katolsk, protestantisk och ortodox)? Varför är treenigheten en viktig central tankegång o...
Visa hela frågan och svaret

Linnea A frågar:

Hej, det finns en fråga som är likadan som den jag tänker ställa, men jag tyckte inte det var något svar som var så bra.

Hur påverkar tron om treenigheten kristnas handlingar: ritualer, levnadsregler och högtider, och hur är det olika från dem olika kyrkorna (katolsk, protestantisk och ortodox)? Varför är treenigheten en viktig central tankegång och vad skulle hända om man inte trodde på Jesus/den heliga anden?

Claus Ståhlberg svarar:

Claus2 anvand

Hej

Intressant fråga och jag skall försöka besvara den så bra som jag kan.

Tron på Treenigheten i de kyrkor du nämner ser egentligen likadan ut. Förutom ortodoxa kyrkan som har hållit sig till den första versionen av den Niceanska trosbekännelsen, alltså utelämnar att den Heliga Anden också utgår ur Sonen - det så kallade Filioque-tillägget.

Tanken om Treenigheten är viktig eftersom det är det som är grunden för den kristna synen på Guds natur - alltså en gud men tre personer (persona). Läran om Kristi två naturer (100% människa och 100% Gud) och hur vi kan nå frälsning genom hans död och uppståndelse är en central del av hur vi skall förstå honom i relation till oss och Gud. Jesus är vägen till Gud. Den Heliga Anden är nu med oss efter att gick tillbaka till Fadern. Men Treenigheten är också ett mysterium, alltså är det inte meningen att vi som människor helt kan förstå.

För att hjälpa till i tankeprocessen kan man tala om Gud som vatten, enkelt sett finns det som gas, vätska och solid, även om alla delar är olika så är det ändå vatten. Eller en hypotetisk Kajsa, som är mor, dotter och försäljare - inget är detsamma men ändå ett i Kajsa. Detta är inga bra exempel, men de kan hjälpa en att fundera på hur tre kan vara ett.

Bästa förklaringen vi har idag är de som är satta i våra tre olika trosbekännelser.

Trosbekännelserna är bland annat till för att man vet vilken kyrka man hör till. Idag ses kyrkor oftast som kristna om de kan gå med på dessa trosbekännelser. Så exempelvis faller Jehovas vittnen och mormonerna utanför de andra kyrkorna.

Angående högtider så firar vi något varje söndag, varav mycket har med Treenigheten att göra bl.a. skapelsen, delar av Jesu liv och sedan pingsten och många dagar efter pingsten, de är alla delar av Treenigheten.

Till ritualerna skulle man kunna räkna att alla mässor, förrättningar osv. inleds i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. man ber ofta i Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn och man döper i detsamma.

Dessutom är kyrkokonst påverkad av Treenigheten - exemeplvis triangel - Treenighet; duvan - Helig Ande; Jesus ser man mycket också avbildad som lamm; Fadern - oftast en äldre man med gloria eller krona.

Om du vill veta mera eller vill ha någonting förtydligat så fråga mera sen.

Mvh,

Claus

Kommentarer

  • Varför splittrades kristendomen in i ortodox och katolsk inriktningar 1054?

    Sparad av Linn Andersson, 07.05.2018 12:05 (1 år sen)

  • Hej Linn Det fanns många faktorer. Bland annat så gled de båda kyrkorna isär allt mera - politiskt, teologskt, språkligt och geografiskt. Man tvistade om sådan som filioque, om brödet i nattvarden skulle vara osyrat elelr syrat, vem hade rätt att bestämma och döma, vad var påven i Roms ställning, skulle kyrka och stat höra ihop och liturgin. Det var mycket som man blev allt mer oense om och det ledde till splittringen. Hoppas det svarade på din fråga. H, Claus

    Sparad av Claus Ståhlberg, 29.05.2018 20:35 (1 år sen)

  • Om Jesus är "avlad" av den Helige Ande, varför är det då Fadern som är far och inte den Helige Ande?

    Sparad av Anders G, 18.08.2018 01:43 (10 månader sen)

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar