Vad händer efter döden om man är otroende

Besvarad: 28.12.2016
Jag undrar vad som händer efter döden om man är otroende. Jag måste få veta
Visa hela frågan och svaret

Gammal Tant frågar:

Jag undrar vad som händer efter döden om man är otroende. Jag måste få veta

Anders Lindström svarar:

AndersLindstrom3

Hej!

Enligt den kristna traditionen är döden inte slutet utan porten till ett evigt liv. Bibeln och traditionen beskriver den tillvaron som något bättre än livet. Detaljerna kring detta och spekulationerna utifrån bibelns texter är många. Sammantaget utgör sannolikt alla delar en komplett bild av det kommande.

Rädslan för att inte tro tillräckligt eller på rätt sätt har genom tiderna gett människor ångestfyllda tankar inför livets slut och döden.

Mitt enkla råd är att vi i första hand skall ta vara på livets gåva genom vilja och förstånd och med ödmjukhet inför Gud. Den som vill leva i kärlek och av kärlek är aldrig utesluten från Guds famn vare sig i livet eller döden eller efter döden.

När jag tänker på livet efter livet ser jag det som en gåva precis på samma sätt som livet här och nu är en gåva. Jag tänker att mysteriet Gud är större än mina ansträngningar och i den vissheten och tron finns en befrielse att ta vara på livets gåva. Samtidigt är jag medveten om att Gud genom sitt väsen aldrig skulle tvinga någon att ofrivilligt leva i gemenskap med honom. För mig återstår dock det faktum att Gud är större än våra tankar och ser också djupare in i människor än människor ser in i varandra. Det eviga livet är Guds gåva och givaren är suverän att utdela den gåvan utan åtskillnad eller mänskliga regler.

Hälsar

Anders Lindström

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar