Varför äter kristna kött?

Besvarad: 20.07.2013
varför äter kristna kött när det så tydligt står i första mosebok 1:28 vad han i paradiset ger oss till föda. och även om mycket hänt sedan vi blev bortkörda därur är det för mig konstigt att vegetarisk kost inte finns som ett begrepp för att komma närmare Gud inom kristendomen. Speciellt om man begrundar hur vi behandlar Guds skapelse djuren och j...
Visa hela frågan och svaret

Jenny frågar:

varför äter kristna kött när det så tydligt står i första mosebok 1:28 vad han i paradiset ger oss till föda. och även om mycket hänt sedan vi blev bortkörda därur är det för mig konstigt att vegetarisk kost inte finns som ett begrepp för att komma närmare Gud inom kristendomen. Speciellt om man begrundar hur vi behandlar Guds skapelse djuren och jorden idag. Varför tänker inte kristna på det?

Mia Anderssen-Löf svarar:

Mia 541 2 web beskuren

Tack för en spännande fråga!

Det stämmer att Gud i paradiset gav de första människorna frukt och fröbärande örter att äta. Läser man vidare märker man att världen inte förblev så idyllisk som Gud hade skapat den; människan gjorde uppror mot Gud och fick lämna paradiset. I samband med det upproret kom döden in i världen (1 Mos 3).

Lite längre fram i Gamla testamentet, i 1 Mos 9:3, ger Gud ett nytt bud: ”Allt som lever och rör sig ska vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna.” Livet i paradiset var alltså väldigt annorlunda från det liv som följde efter syndafallet, som upproret kallas.

Eftersom Jesus åt fisk (Luk.24:42ff, Mark.6:42ff) var han tydligen inte vegetarian. För många kristna räcker det som argument för varför kristna inte behöver vara vegetarianer. Men det finns också många kristna som anser att ligger i linje med Guds vilja att äta vegetariskt. De hänvisar till:

 1. att Gud gav människan i uppgift att ”bruka och vårda” Edens trädgård (1 Mos. 2:15) och att produktionen av vegetarisk mat inte tär lika mycket på naturens resurser som köttproduktion
 2. att Jesus predikade solidaritet med de som svälter (t.ex. Matt. 25:35-40) och att det skulle räcka mat till alla om man odlade grönsaker och spannmål i stället för att föda upp boskap
 3. att Jesus påminde om att djuren är värdefulla i Guds ögon (Luk. 12:6) och att kristna därför borde låta bli att äta kött
 4. att kroppen är ett tempel för den heliga Anden (1 Kor.6:19) och att mycket tyder på att vegetarianer mår bättre än köttätare
 5. att Gud skapade paradiset så att alla – både djur och människor – åt vegetariskt, och att det är vår uppgift som kristna att försöka nå tillbaka till den tillvaron, såsom vi ber i bönen Fader Vår: ”Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden”

Läs mer om ämnet på The Christian Vegetarian Association: http://www.all-creatures.org/cva/default.htm

Varma hälsningar,
Mia

Kommentarer

 • Hej! jag fick höra Guds röst att måste bli vegetarian och efter 3 månader sa han nu ska du blir vegan och det var väldigt svårt då bad jag till Gud såhär; men det kan jag inte göra själv, om du vill det så hjälp mig och förändra mig från köttätare till vegetarian och från vegetarian till vegan. Och det gjorde han. sen fick prata med en kille som är nära Gud, han tar bort demoner från folk och ber och sjuka blir friska. han sa att det var inte från Gud att du blir vegetarian eller vegan utan från djävul och djur kommer inte till himlen. då blev jag jätte ledsen och förrvirrad :( grät 2 dagar tills läste det här artikeln men nu är jag så glad att läsa den. Tack

  Sparad av Betsy, 23.06.2017 06:38 (2 år sen)

 • Bra där Mia!

  Sparad av bengt, 21.05.2018 12:24 (1 år sen)

 • Jag finner stöd i Bibeln att: 1) Inte behöva vara vare sig vegetarian eller vegan, utan att äta kött med gott samvete. 2) Jag finner stöd i Bibeln att INTE äta gris/svin (bland andra arter). Varför nämner du inte: 5 Mosebok 14 ...3 Du skall icke äta något som är en styggelse. 4 Dessa äro de fyrfotadjur som I fån äta: fäkreatur, får och getter, hjort, 5 gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer, 6 alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna i två hälfter, och som idissla; sådana fyrfotadjur fån I äta. 7 Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava genomkluvna klövar: kamelen, haren och klippdassen, ty de idissla väl, men de hava icke klövar, de skola gälla för eder som orena; 8 svinet, ty det har väl klövar, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar..... -------------------- Jesaia 66 ....15 Ty se, HERREN skall komma i eld, och hans vagnar skola vara såsom en stormvind; och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sin näpst med eldslågor. 16 Ty HERREN skall hålla dom med eld, och med sitt svärd skall han slå allt kött, och många skola de vara, som bliva slagna av HERREN. 17 De som låta inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äta svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skola allasammans förgås, säger HERREN....

  Sparad av Skeptisk, 28.07.2018 04:00 (1 år sen)

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar