Varför finns det så mycket orättvisa, lidande och våld i världen?

Besvarad: 29.09.2016
Om gud betyder god så varför finns det så mycket orättvisa, lidande och våld i världen?
Visa hela frågan och svaret

Kasper frågar:

Om gud betyder god så varför finns det så mycket orättvisa, lidande och våld i världen?

Anders Lindström svarar:

AndersLindstrom3

Hej!

Det här är en stor fråga. En svår fråga. En viktig fråga. Orättvisa, lidande och våld finns i världen därför att världen är både ond och god.

Man kan säga att det finsa lidande i världen som vi människor direkt är orsaken till. Vi gör varandra illa, väljer fel, tänker och handlar egoistiskt och utan eftertanke. Det finns lidande i form av naturkatastrofer och händelser som inte direkt är en följd av människans handlingar men kanske indirekt genom att naturen skövlats och förstörts. Gud sänder inte det onda.

Människan har möjlighet att välja mellan gott och ont. Den fria viljan är en förutsättning för att kunna ta emot kärlek och leva ett rikt liv. Om vi inte hade fri vilja skulle vi vara viljelösa robotar. Men den fria viljan innebär samtidigt en risk. Vi kan välja det onda. Eftersom vi alla människor på något sätt är delaktiga av ondskan i världen, skulle en utplåning av ondskan från Guds sida innebära att alla skulle gå under. Därför öppnas en annan väg och det är i Jesus Kristus.

Gud står för det goda och han bekämpar det onda genom förlåtelse och befrielse och genom att ge människor goda hållpunkter för att skydda livet. Till dessa hör bland annat buden. I Jesus Kristus uppenbaras ytterligare tydligare vad som är ett gott liv i kärlek och eftertanke. Detta kulminerar i att Jesus kompromisslöst delar människans alla villkor från födelse till död.

Gud är kärleken och vill genom Jesus Kristus leda oss till god insikt om livet och att vi kan emot livet som en gåva och förvalta det på bästa möjliga sätt.

Det hör till livets karaktär att det är skönt och skört på samma gång. Många gånger är det svårt att leva i detta spänningsfält och det känns bra att kunna skylla på någon annan, man gärna skulle anse vara ansvarig. Berättelsen om Gud som det högsta möjliga goda, den fullkomliga kärleken och godheten är det inget fel på. Problemet uppstår när denna bild skall möta en ofullkomlig värld och vi ser svårigheter omkring oss och i vårt eget liv. Vi blir upprörda och arga. Men det är inte fel på berättelsen och definitionen av Gud som den fullkomliga kärleken. I Gud finns vårt hopp i en svår och tung värld. Ett hopp som finns i tiden för att ge oss mod och kraft att leva det liv som både är skönt och skört. Här och just nu.

Jag avslutar med att citera mig själv från ett tidigare svar i frågaprästen

Eftersom Gud enligt bibeln är kärlek och vill visa människorna till ett gott liv och att njuta av det goda skapelsen ger, är den fria viljan en förutsättning för detta. Utan fri vilja är livet inget liv utan ett tillstånd av låst och hermetiskt slutet vakuum. Huruvida detta är ett misstag, med fri vilja, bör var och en själv avgöra, men utan fri vilja kan man inte ens reflektera över en sådan fråga.

Sammanfattningsvis: livet och skapelsen är en gåva att förvalta och kärleken och förlåtelsen vår möjlighet att utvecklas till dem vi var tänkta att bli. Lycka till på färden

Hälsar vänligen

Anders Lindström

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar