Varför var Jesus tvungen att dö/korsfästas?

Besvarad: 28.08.2015
Varför dog Jesus för våra synder om det redan fanns en "förlåtelseapparat". Bad inte judarna, innan Jesus tid, om Guds förlåtelse?
Visa hela frågan och svaret

JP frågar:

Varför dog Jesus för våra synder om det redan fanns en "förlåtelseapparat". Bad inte judarna, innan Jesus tid, om Guds förlåtelse?

Anders Lindström svarar:

AndersLindstrom3

Tacksam för din stora och viktiga fråga försöker jag i några punkter klargöra frågeställnigen. Välkommen med!
När man läser berättelserna i Nya testamentet anar man Jesus utgjorde ett hot mot det judiska etablissemanget som såg sin ställning hotad. De ville gärna fortsätta som förut med rätt att utöva sin religion och i en begränsad utsträckning sköta sina egna ärenden. De hade den högsta judiska makten. Men alla inom det judiska folket ville inte detta. Man ville bli fri från det romerska förtrycket och bygga upp sitt eget land utan att betala skatt till en främmande makt och genom att bygga upp sitt eget försvar och administration.
Till Jesu lärjungar anslöt sig flere motståndsmän som i Jesus såg den verkliga befriaren som skulle driva bort romarna och upprätta riket. Detta vänder sig Jesus emot flere gånger bland annat genom att säga att hans rike inte är av denna värld och att Guds rike finns i er. Han kommer inte att upprätta en vapenmakt.
Jesus predikade i ord och gärning ett kärlekens budskap där Gud kom nära människor. Ett av de tydligaste uttrycken vara att Jesus kallade Gud för Fader eller Abba , närmast översatt med pappa. Också detta uttryckssätt var en nagel i ögat för de ledande judarna och enligt dem hädelse av Gud.
Judarna hade kvar på Jesu tid sina offer med vilkas hjälp man försonade sina synder och nalkades Gud. Jesus utmanade detta genom att många gånger ge syndernas förlåtelse åt människor vars liv gått sönder och de vandrat på tokiga vägar och brutit mot livets bud. Redan i Jesu förkunnelse fanns tydliga tecken på hur Gud förlåter och upprättar så att vi kan med förlåtelsen som grund förvalta vårt liv. En förlåtelse utan offer.
Jesu död framtvingades av judarnas ledare för att de såg sin ställning hotad och ansåg Jesu som hädare, men i överförd bemärkelse blev Jesu korsdöd och uppståndelse det yttersta tecknet på den kompromisslösa kärleken , Gud själv, som upprättar allt och skänker befrielse och det eviga livets hopp.
I Nya testamentet finns en tolkningsbakgrund från den judiska världen om offer. Att Jesus dog för mänsklighetens skull handlar inte om ett offer vare sig till Gud eller den onda makten. Att Jesus dog är det yttersta tecknet på Guds kärlek och att Jesus inte avvek från det han förkunnat och i ytterligare överförd bemärkelse blir Jesu död ett tecken, en symbol för att inget lidande, inget mörker är så stort för en människa att Gud inte skulle vara med och dela och leda. Offrens tid är förbi. Lidandet kvarstår dessvärre men ingen är ensam i det därför att Jesus vandrat den vägen redan.
Mvh
Anders Lindström

Kommentarer

Ingen har kommenterat denna sida ännu.

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar